Vodoměr osazený za vodovodní přípojkou je měřidlo podléhající jednak zákonu o vodovodech a kanalizacích, přičemž množství vody registrované vodoměrem je podkladem pro fakturaci vodného a stočného. A jako takové pak podléhá i zákonu o metrologii, kdy hovoříme o stanovených měřidlech.

Kanalizační potrubí, ať už domovní, přípojkové nebo venkovní, je určeno k odvádění odpadních vod, které s sebou unášejí nečistoty nejrůznějšího charakteru. Čas od času se stane, že právě unášené nečistoty způsobí svými vlastnostmi ucpání kanalizačního potrubí. Příčinou ucpání bývají nejčastěji větší předměty, zbytky jídla, hygienické potřeby, tuk, vlasy a jiné.

Vodovodní baterie

Trápí vás vysoké účty za vodu? Není divu, vždyť v posledních pětadvaceti letech podražila více jak stonásobně. Přesto existuje celá řada způsobů, jak snížit spotřebu. K těm základním patří výměna starých vodovodních baterií za nové.

Jak známo, teplo je poměrně drahá záležitost a je zcela na místě teplo využívat tam, kde je ho potřeba. Ne vždy se podaří teplo vyrábět přímo v místě spotřeby a je nutné jej, nejčastěji v podobě horké vody, dopravovat teplovodním potrubím.

Zařizujete novou koupelnu anebo se chystáte na její rekonstrukci? V tom případě máte plnou hlavu starostí. Muži se zaměřují na stavební úpravy a ženy si dávají záležet na eleganci koupelnového vybavení. Většina lidí se specializuje na výběr vany, skříněk či zrcadla, ale také vodovodní baterie tvoří klíčovou součást koupelny.

K nežádoucím únikům vody z vodovodu může dojít na kterémkoliv místě trubního vedení. Odběratel vody by se o úniky vody měl zajímat, zejména pokud k němu dochází na vnitřních rozvodech vody – tedy za vodoměrem. V opačném případě může zaznamenat i citelné finanční ztráty.

Vodoměr je fakticky povinnou součástí vodovodních přípojek. Ačkoliv osazení vodoměru přímo neukládá zákon, bez vodoměru nelze realizovat žádnou vodovodní přípojku. Při umístění vodoměru je nutné respektovat podmínky provozovatele vodovodu.

Vodovodní přípojky a zejména vodoměry by měly být účinně chráněny před poškozením mrazem. Zatímco trubní vedení přípojek je chráněno obvykle dostatečně okolní zeminou – za předpokladu, že je uloženo v tzv. nezámrzné hloubce, u vodoměrů tomu tak vždy není.

Pokud jako odběratel vody z veřejného vodovodního řadu používáte část odebrané vody pro zalévání, je možné za tuto vodu neodvádět stočné.

Počínaje rokem 2014 musí smlouva o dodávce pitné vody povinně obsahovat některé nové položky. Požadavky jsou zakotveny v novelizovaném zákoně o vodovodech a kanalizacích.