Zákon o vodách praví, že každý může na vlastní nebezpečí bez povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu odebírat povrchové vody nebo s nimi jinak nakládat pro vlastní potřebu, není-li k tomu třeba zvláštního technického zařízení.

Odvlhčovač

Nadměrná vlhkost je nepřítel všech staveb a především jejich vnitřních prostor. Nežádoucí vlhkost právě uvnitř objektů negativně ovlivňuje fyzickou i psychickou pohodu, ale co je nejdůležitější – může také poškozovat zdraví obyvatel nadměrně vlhkých prostor.

Tepelné čerpadlo pro ohřev vody

Příprava teplé užitkové vody vyžaduje poměrně citelné náklady v rámci rodinného rozpočtu. Ohřev teplé vody v domácnostech je obvykle zajišťován zařízením zvaným bojler, přičemž teplo je vyráběno s využitím zemního plynu či elektrické energie, což nejsou suroviny, které by zrovna patřily k nejlevnějším. Každá cesta, jak uspořit na výdajích domácnosti je vítaná, tedy i na výdajích pro přípravu teplé vody.

Ponorná čerpadla mají velmi široké uplatnění okolo rodinných domů, na zahradách, chatách i chalupách, a to hned v mnoha situacích. Různé typy ponorných čerpadel jsou využívány pro čerpání vody ze studní, z nádrží a bazénů, z vytopených sklepů, také k čerpání splaškových vod ze septiků, a jinde.

Pořízení tepelného čerpadla představuje pro domácnost nezanedbatelnou částku. Jedná se totiž o dlouhodobou investici, jejímž cílem je v závěru úspora více než poloviny nákladů na vytápění objektu.