Důsledky zanedbání údržby vodovodní přípojky mohou být rozmanité a zahrnovat různé negativní jevy, jako jsou havárie, úniky vody či škody na majetku. Je důležité podrobněji analyzovat každý z těchto aspektů, abychom lépe pochopili, jaký dopad může mít nedostatečná péče o vodovodní systém.

Zařizujete novou koupelnu anebo se chystáte na její rekonstrukci? V tom případě máte plnou hlavu starostí. Muži se zaměřují na stavební úpravy a ženy si dávají záležet na eleganci koupelnového vybavení. Většina lidí se specializuje na výběr vany, skříněk či zrcadla, ale také vodovodní baterie tvoří klíčovou součást koupelny.

Voda je základním prvkem života a vodovodní přípojka nám ji dodává do našich domovů. Správně fungující a udržovaný vodovodní systém je klíčem k zajištění bezpečnosti, pohodlí a šetrnosti k životnímu prostředí. V této části našeho blogu se podíváme na několik odborných rad a tipů, které vám pomohou zajistit efektivní údržbu vaší vodovodní přípojky.

Vodoměr je fakticky povinnou součástí vodovodních přípojek. Ačkoliv osazení vodoměru přímo neukládá zákon, bez vodoměru nelze realizovat žádnou vodovodní přípojku. Při umístění vodoměru je nutné respektovat podmínky provozovatele vodovodu.

Pravidelná údržba vodovodní přípojky je nezbytná pro zachování bezpečnosti dodávky pitné vody do vašeho domu či bytu. Vodovodní přípojka je ta část rozvodného systému, která spojuje veřejný vodovod s vaší nemovitostí. Pro laiky je důležité pochopit, jaké jsou výhody pravidelné údržby a jak mohou předcházet problémům spojeným s dodávkou vody.

Pokud jako odběratel vody z veřejného vodovodního řadu používáte část odebrané vody pro zalévání, je možné za tuto vodu neodvádět stočné.

Vodoměr osazený za vodovodní přípojkou je měřidlo podléhající jednak zákonu o vodovodech a kanalizacích, přičemž množství vody registrované vodoměrem je podkladem pro fakturaci vodného a stočného. A jako takové pak podléhá i zákonu o metrologii, kdy hovoříme o stanovených měřidlech.

Kanalizační potrubí, ať už domovní, přípojkové nebo venkovní, je určeno k odvádění odpadních vod, které s sebou unášejí nečistoty nejrůznějšího charakteru. Čas od času se stane, že právě unášené nečistoty způsobí svými vlastnostmi ucpání kanalizačního potrubí. Příčinou ucpání bývají nejčastěji větší předměty, zbytky jídla, hygienické potřeby, tuk, vlasy a jiné.

Vodovodní baterie

Trápí vás vysoké účty za vodu? Není divu, vždyť v posledních pětadvaceti letech podražila více jak stonásobně. Přesto existuje celá řada způsobů, jak snížit spotřebu. K těm základním patří výměna starých vodovodních baterií za nové.

Jak známo, teplo je poměrně drahá záležitost a je zcela na místě teplo využívat tam, kde je ho potřeba. Ne vždy se podaří teplo vyrábět přímo v místě spotřeby a je nutné jej, nejčastěji v podobě horké vody, dopravovat teplovodním potrubím.