Přebírání obsahu

Publikovaný obsah na stránkách VodaPitná.cz mohou uživatelé používat pouze pro svou osobní potřebu a výukové účely, není-li uvedeno jinak. Při použití informací ze stránek VodaPitná.cz, prosím, uvádějte citaci:

VodaPitná.cz: Nejen o vodě pitné [online]. 2013 [cit. 2013-06-07]. Dostupné z: http://www.vodapitna.cz

Odkazování

Na publikovaný obsah lze odkazovat bez předchozího souhlasu pomocí hypertextových odkazů. Rovněž je možné volně využívat kanál RSS k zobrazování nadpisů a perexů článků na jiných webových stránkách, stejně tak na sociálních sítích. Vždy však musí být uveden zdroj včetně hypertextového odkazu vedoucího na příslušnou stránku VodaPitná.cz.

Duplikování obsahu v širším rozsahu není přípustné bez předchozího souhlasu.

Odpovědnost

Veškerý obsah uveřejněný na stránkách VodaPitná.cz (www.vodapitna.cz) je pouze informačního charakteru. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za použití publikovaného obsahu a neručí za žádné škody způsobené svým obsahem.

Fotografie

Provozovatel portálu prohlašuje, že všechny fotografie zde zveřejněné, jsou legálně nabyté. Je zakázáno přebírat a dále používat jakékoliv fotografie pro jiné účely než výukové, a to pouze s uvedením zdroje. Neoznačené fotografie pocházejí z archivu majitele stránek.

Portál využívá služeb databanky fotografií pixmac.cz a jiných. Použití fotografie označené názvem příslušné databanky podléhají licenčním podmínkám.