Za nezámrznou hloubku pro uložení vodovodního potrubí i vodovodních přípojek se považuje hloubka od 1,2 do 1,5 m. Konkrétní hodnota nezámrzné hloubky je závislá na typu zeminy tvořící krytí potrubí v místě jeho uložení. Nižší hodnoty platí pro hlinité zeminy, naopak vyšší pro písčité, štěrkovité až skalnaté zeminy.