Voda

Dezinfekci studny je vhodné provést před zprovozněním nově zbudované studny a také při každém zásahu do jakékoliv součásti studny, přičemž mohlo dojít ke znečištění. Zde má dezinfekce spíše preventivní význam. Dezinfekce přichází v úvahu především v případech, kdy rozbor prokázal mikrobiologické znečištění studniční vody.

V zásadě jsou používány dezinfekční postupy na principu fyzikálním či chemickém. Jednotlivé postupy se liší v účinnosti dezinfekce, některé mohou být i téměř neúčinné, případně mít i vedlejší účinky na kvalitu vody. Je možné uvažovat o jednorázové dezinfekci, případně trvalou. Účinnost dezinfekce závisí na několika faktorech. Jednak je to typ samotného dezinfekčního činidla, pak jeho dávka a také kontaktní doba. Pokud není zajištěna dostatečná dávka a doba kontaktu, může být voda i nadále závadná.

V případě přítomnosti většího množství organických látek ve vodě si můžeme ještě uškodit. Reakcí dezinfekčního činidla s organickými látkami mohou vznikat i toxické sloučeniny – vedlejší produkty dezinfekce.

Dezinfekční činidla

Pro jednorázovou chemickou dezinfekci studny lze použít např.:

  • Aquasteril – práškový přípravek na bázi dichlorisokyanuranu sodného. Výrobce Aqua Plus, Praha.
  • Chlornan sodný – tekutý přípravek. Výrobci Spolana, Neratovice a Spolchemie, Ústí nad Labem.
  • Persteril – tekutý přípravek na bázi kyseliny peroctové. Výrobce Peroxides, Sokolov.
  • Presept – tabletový přípravek na bázi dichlorisokyanuranu sodného. Výrobce Johnson & Johnson Medical, Velká Británie; dovozce Johnson & Johnson, Praha.
  • Sagen – práškový přípravek na bázi stříbra. Výrobce NeraAgro, Neratovice.
  • Savo – přípravek na bázi chlornanu sodného. Výrobce Bochemie, Bohumín.

Před použitím pečlivě prostudujte návod k použití a respektujte doporučené dávkování. Dávka je odvislá od objemu vody ve studni.

Při dezinfekci je obvykle doporučováno smíchat potřebné množství přípravku s vodu (v kbelíku) a tuto směs pak nalít do studny či vrtu.  Pokuste se objem kbelíku rovnoměrně zkrápět na hladinu.

Pokud použijete přiměřenou dávku, podle návodu, je možné vodu po uplynutí předepsané doby pít. V případě nasazení šokové dávky (např. po povodni) je nutné nejprve vodu ze studny odčerpat a teprve po novém nastoupání vodu pít.


nonpotable vody legální fotografie z fotobanky www.pixmac.cz