Čas od času se v novinách či v televizním zpravodajství vyskytne zpráva týkající se vodovodů či kanalizací. Avšak velmi často se v těchto zprávách vyskytuje chybně používaná terminologie. Často se totiž o řadech hovoří jako o řádech. Jak je to správně?

Náležitosti smlouvy o dodávce vody jsou pevně dávny vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 428/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Celková kvalita vody v České republice se za posledních dvacet let významně zlepšila ve všech sledovaných ukazatelích. Většina hodnocených úseků vodních toků je tak klasifikována jako neznečištěná či mírně znečištěná voda. Výrazně ubylo vodních toků hodnocených jako silně znečištěných nebo velmi silně znečištěných.

Balenou vodu kupuje téměř každý. Někdo jen čas od času, jiný často pro pravidelnou konzumaci. V nabídce je dnes k mání celá řada značek, můžeme si vybrat vodu perlivou či neperlivou, a to z nepřeberné nabídky mnoha příchutí.  Na balené vody ale myslí také legislativa, přičemž jsou rozeznávány čtyři kategorie. Ačkoliv o tomto rozdělení lidé málokdo ví, vždy platí, že kategorie musí být uvedena na etiketě láhve.

Pitná voda

Pitná voda je zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým či pozdním působením zdraví fyzických osob a jejich potomstva, jejíž smyslově postižitelné vlastnosti a jakost nebrání jejímu požívání a užívání pro hygienické potřeby fyzických osob.“