Plány francouzského dodavatele pitné vody SEDIF na zásobování čtyř milionů obyvatel pařížské oblasti Île-de-France vodou upravenou pomocí nízkotlaké reverzní osmózy narazily na výrazný odpor. Většina ostatních hráčů v sektoru vodohospodářství se proti návrhu největšího veřejného vodohospodářského podniku ve Francii postavila, kvůli obavám z vypouštění velmi koncentrovaných objemů znečišťujících látek dále po proudu řeky.

Zatímco technologie reverzní osmózy (RO) je v jiných evropských zemích, jako je například Švédsko, již dlouhodobě využívána, a to obvykle k odsolování mořské vody při mnohem vyšších tlacích. Předpokládá se, že nové regulace pro recyklaci vody v EU podpoří využití odsolování.

Reverzní osmóza je účinný proces, který odstraňuje dusičnany a mikropolutanty, jako jsou PFAS, a vytváří tak velmi čistou vodu. Nicméně, tento proces spotřebovává více energie než tradiční metody a až o 15 % více vody. V Paříži jsou oponenti tohoto procesu znepokojeni, že znečišťující látky, které jsou během procesu odstraněny, jsou následně vypouštěny do řek a ovlivňují jejich provozy.

V roce 2020 pověřil SEDIF konsorcium Stereau (Saur Group, Setec, Gagneraud a HB architects) realizací prvního pilotního projektu v oboru v jejich závodě v Arvigny pomocí nízkotlaké reverzní osmózy. Projekt byl však pozastaven, když se nepodařilo získat potřebná povolení z pohledu ochrany životního prostředí.

SEDIF plánuje míchat vodu z RO a vodu z nanofiltrace, která je používána od roku 1999 v úpravně Méry-sur-Oise a umožňuje do pitné vody dostatek hořčíku a vápníku. Tímto způsobem by nemuseli remineralizovat vodu po RO.

Předseda společnosti Eau de Paris, Dan Lert, vyslovil obavy o ekologická rizika projektu: "Přesun znečištění na ostatní subjekty v oblasti vodohospodářství není brán v úvahu. Koncentráty budou vypouštěny do říčních toků v hyperkoncentrovaných objemech. Jejich zpracování bude na regionech níže po proudu s rizikem dalšího znečištění zdrojů těchto regionů."