Domovní čistírny odpadních vod, též zvané čističky, se uplatňují v místech, kde není v dosahu kanalizace, popř. napojení nemovitosti na kanalizaci není z nějakého důvodu možné.

Jistým řešením jsou samozřejmě jímky a septiky, zde však musíme počítat s odvážením odpadních vod – obvykle fekálním vozem na komunální čistírnu. Naproti tomu domovní čistička zajišťuje likvidaci splašků přímo v místě vzniku. Z mnoha produktů dostupných na trhu vybíráme domovní čistírny Gonap, které jsou výsledkem dlouholeté spolupráce stejnojmenné firmy s výzkumnými institucemi.

Technologie čištění splašků

Čistírna odpadních vod je obecně technologické zařízení umožňující biologicko-mechanické čistění odpadních vod. Cílem čistírny odpadních vod je pak vypouštět vodu o vyhovujícím složení.

Tento cíl plně dosahují čističky Gonap, jejichž součástí je progresivní technologie čištění splaškových vod založená na nízkozatěžované aktivaci. Dostupné jsou dvě varianty, a to čistička s kontinuálním či diskontinuálním provozem. Uvnitř čističky je udržován tzv. aktivovaný kal, jakási masa „pracujících“ bakterií, které odbourávají znečištění obsažené v odpadní vodě. Součástí technologického řešení je i částečná nebo úplná stabilizace přebytečného kalu a rovněž i jeho odvodňování.

Uplatnění domovních čističek

Jak již bylo řečeno, uplatnění domovních čističek je především tam, kde není možné napojit zdroj splaškových vod na kanalizaci. Důvody mohou být různé – např. dlouhá vzdálenost či složité výškové poměry v místě.

Například zmiňované čistírny Gonap jsou vyráběny v několika velikostech podle výkonu. Ty nejmenší jsou vhodné pro rodinné domy už od jednoho obyvatele, až po ty větší, které odbaví i menší obce. Uplatnění nemusíme hledat jen u trvale obydlených objektů. Čistírny této konstrukce se uplatní velmi dobře u rekreačních objektů – chat, kempů či hotelů.

 

Sponzorováno