pixmac.cz

Zapnout filtraci a je vystaráno? Ne, tak to určitě nefunguje a voda v bazénu vám dlouho v kondici nevydrží. Přinášíme pár zásad pro provozování domácího bazénu, které je dobré dodržovat, pokud chcete udržet vodu čistou po celou sezónu.

Předně je potřeba na začátku sezóny provést řádné odzimování bazénu. Dále se neobejdeme bez pravidelného provozování filtrace, kontroly základních ukazatelů kvality vody a použití bazénové chemie.

Filtrujte

V případě soukromých bazénů se doporučuje filtrovat tak, aby celý objem bazénu prošel filtrem alespoň dvakrát denně. Při častějším využívání bazénu a za velmi teplého počasí i častěji. Předpokladem úspěchu je filtrační zařízení o odpovídající kapacitě. Uvědomte si, že filtrací se postupně zanáší filtrační písek a ten je nutné propírat. Doporučuje se propírat alespoň jednou za 14 dní. Při každém proprání filtru dochází k úbytku bazénové vody, proto se postarejte o doplnění patřičného objemu vody.

Vysávejte

Při využívání bazénu se přirozeně do vody dostávají různé nečistoty, které částečně zachycuje filtrační jednotka, ale část nečistot je nutné průběžně odsávat pomocí bazénového vysavače. Pravidelným používáním tohoto příslušenství si určitě ušetříte spoustu dalších starostí o kvalitu vaší bazénové vody.

Klíčem k úspěchu je správné pH

Jak známo hodnota pH vody udává její kyselost či zásaditost. Správná hodnota pH je nesmírně důležitá právě u bazénové vody, jelikož pH slině ovlivňuje průběh všech chemických procesů v bazénu a rovněž i účinnost používané bazénové chemie. U bazénů se doporučuje udržovat pH v rozmezí 7,0 – 7,4. Nižší hodnoty nejsou dobré z pohledu koroze materiálu bazénu – především kovových součástí, ale i z pohledu zdravotního – dochází k dráždění očí a sliznic. Naopak vyšší hodnoty způsobují útlum a případně úplné zastavení procesu dezinfekce, vysrážení tvrdosti a zákal. Následně přichází rychlá zkáza bazénové vody.

Hodnotu pH kontrolujte obden a po každém dopuštění vody. V případě vybočení z doporučeného rozmezí hodnot proveďte úpravu pH pomocí patřičných přípravků – pH plus nebo pH mínus.

Následuje tvrdost

Rovněž takzvaný ukazatel tvrdost ovlivňuje významně čistotu bazénové vody. Zde se doporučuje, aby hodnota tvrdosti byla pod 18 oN (stupeň německý). Hodnotu tvrdosti můžete zjistit u vašeho dodavatele kohoutkové vody, případně si ji můžete sami změřit kapkovými testery (např. pokud používáte vlastní studnu).

Kontrolu tvrdosti a případnou úpravu pomocí přípravků označovaných „Ca“ provádějte jedenkrát za dva týdny, pokud je s tvrdostí problém pak raději jednou týdně.

Dezinfikujte

Dezinfekce bazénové vody je nutná, ať už používáte chlorový nebo nechlorový systém. V našich podmínkách je nejčastěji používán chlorový systém dezinfekce, přičemž je možné použít chlorové tablety dávkované do plovoucího zásobníku či tekutá chlorová činidla. Počet tablet v zásobníku či dávku činidla řiďte podle koncentrace chlóru v bazénu. Množství chlóru kontrolujeme obden pomocí příslušných testerů (např. kapkových) a měli bychom udržovat hodnoty v rozmezí 0,3 až 0,5 mg/l.

Zákal a řasy

Během využívání bazénu se nevyhneme vnášení drobných částeček nečistot do bazénu, ať už je to prach, pot, zbytky krémů a podobně. Tyto nečistoty způsobují zákal vody, který je potřeba odstraňovat. Některé nečistoty lze odstranit prostým filtrováním či vysáváním, jiné jsou tak malé, že jsou neustále vířeny ve vodě a rovněž procházejí filtrem. Proto je potřeba dávkovat takzvaný vločkovač, který způsobuje shlukování malých částeček do větších celků a tyto jsou pak snadněji filtrovány či odsávány bazénovým vysavačem.

Kromě zákalu nás mohou potrápit i řasy, zejména v horkých dnech. Proto preventivně dávkujeme prostředek proti řasám – obvykle jednou týdně.

 

Poznámka: Všechna používaná činidla dávkujte podle pokynů výrobce uváděných na obale.