Některé bazény patří podle aktuálně platného stavebního zákona č. 183/2006 Sb. mezi stavby jednoduché, u nichž je vyžadována minimální, popřípadě vůbec žádná administrativa spojená s návštěvou stavebního úřadu.

Malý bazén

Stavební povolení ani ohlášení nevyžadují podle § 103 odst. 1 zákona bazény do 40 m2 zastavěné plochy na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku. Takové bazény nevyžadují podle §79 odst. 2 zákona ani rozhodnutí o umístění stavby či územní souhlas.

Velký bazén

U bazénů větší plochy je nutné zažádat jednak o územní souhlas a také učinit ohlášení stavebnímu úřadu. Většina zahradních bazénů pak je povolena v režimu ohlášení. Pouze bazény obrovských rozměrů by pak podléhali stavebnímu povolení.

Zákon nerozlišuje, zda jde o nadzemní či podzemní bazén, ani neříká nic o konstrukci bazénu.