Sousedi sice už mají bazén od loňska, ale vy si přece vzpomínáte, jak se poprvé vykoupali až poslední týden v srpnu? Letos byste se chtěli koupat ve vlastním bazénu i vy, ale po celou sezónu. Začněte tedy myslet na váš nový bazén již teď na sklonku zimy.

Že je brzo? Kdepak, je právě nejvyšší čas, abyste nedopadli, jako vaši sousedé. Realizace bazénu je totiž poměrně dlouhá cesta, od prvotního nápadu až po první skok do křišťálově průzračné vody.

Krok první – sen o bazénu

Prvotní přípravu je potřeba udělat doma u stolu. Zejména si ujasnit, kolik financí jste ochotni na pořízení bazénu investovat. Od toho se odvíjí celá realizace. Až po té se pusťte do úvah, jak by měl váš bazén vypadat. Na výběr je dnes celá řada typů, co se týče půdorysného tvaru i provedení konstrukce až po technologii úpravy bazénové vody. Teprve s představou o výši investice a prvotními náčrtky je dobré navštívit osvědčeného dodavatele bazénů www.albixon.cz.

Krok druhý – příprava terénu

Společně s prodejcem je třeba dát dohromady dokumentaci k vašemu novému bazénu a následně je nutné se zabývat otázkou, zda bude potřeba navštívit stavební úřad a případně si opatřit příslušná povolení.

Předtím než přijede montážní tým, je třeba provést přípravu místa pro stavbu bazénu. Zejména v případě  bazénů do země je tato fáze poměrně náročná. Je nutné vytyčit místo výkopu, následně provést výkopy, jak pro bazén, tak i pro případné šachty s technologií. Následně se provádí odpovídající úprava dna výkopu – odvodnění a betonáž podkladové desky.

Krok třetí – bazén na scéně

Teprve po dostatečné době pro vytuhnutí betonové podkladní desky je možné nechat dovést a osadit bazén a související technologii. Jakmile montážní tým dokončí osazení skeletu bazénu a trubních rozvodů, přichází na řadu opět beton. Stěny bazénu je totiž obvykle potřeba obetonovat pro zajištění dostatečné únosnosti oproti tlaku vody.

Krok čtvrtý – dokončujeme … ááá hop

Nakonec je potřeba provést dokončení montáží technologie úpravy bazénové vody, povrchové úpravy a především zprovoznit bazén. Kromě toho může přijít na řadu montáž zastřešení bazénu. Teprve poté následuje vysněný skok do průzračné vody.

Už víte, proč je potřeba začít s přípravami nového bazénu již na sklonku zimy?