Voda

Dezinfekci studny je vhodné provést před zprovozněním nově zbudované studny a také při každém zásahu do jakékoliv součásti studny, přičemž mohlo dojít ke znečištění. Zde má dezinfekce spíše preventivní význam. Dezinfekce přichází v úvahu především v případech, kdy rozbor prokázal mikrobiologické znečištění studniční vody.

Studna

Životnosti a stárnutí vrtaných studní je většinou věnováno málo pozornosti. Lze konstatovat, že pozornost provozovatelů bývá často omezena na sledování množství vody teprve tehdy, až je vody nedostatek. Teprve pak se začne uvažovat o nějakém zásahu.